Tuyển Dụng CV

CẦN TUYỂN

– Thợ và phụ điện lạnh

– Lương cao, tiền lương + thưởng + phụ cấp

– Làm việc tại Bình Dương