Giữ nóng cơm canh đôi công nghiệp

Giữ nóng cơm canh đôi công nghiệp

Liên hệ

‘- Chất liệu: inox

– Sản xuất: Trần An