Tủ sấy thuốc bắc

Tủ sấy thuốc bắc

29.800.000 VND

Nguồn nhiệt gia nhiệt có hơi nước, điện, tia hồng ngoại, dùng hơi và điện;

Áp suất hơi thường dùng: 0.02~0.8MPa (0.2-8kg/cm2);

Điện gia nhiệt: 15kw ( Tính theo tủ CT -C-I), thực tế sử dụng 5-8 kw/h

Nhiệt độ sử dụng: gia nhiệt hơi 50-140 độC, cao nhất 150 độC; dùng điện, tia hồng ngoại là 50-350 độC;