Lu quay inox kính 80 dùng than

Lu quay inox kính 80 dùng than